Hạnh Nguyên – Chân thật, thông minh, lanh l…..

Hạnh Nguyên – 
Chân thật, thông minh, lanh l…..

Hoà đồng với mọi người. Mình có câu thơ tặng mọi người.Sống không giận không hờn không oán trách.Sống mỉm cười với thử thách chông gai.Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai.Sống an hoà giữa những người chung sống.Sống là động nhưng luôn luôn bất động.Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương.Sống hiên ngang danh lợi xem thường.Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Chị Ba - Người dắt mối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *