hung HƯNG – Một người đàn ông tình c…..

hung HƯNG – 
Một người đàn ông tình c…..

Trong cuộc sống.tôi luôn quan niệm rằng tất cả mọi người điều có điểm tốt vì thế với tôi .cho dù bây giờ có cho tôi sống giữa những con người không tốt thì tôi tin tôi vẫn sống được.nhưng đối với tôi sự khoát lác.nói dối là hai từ không có trong từ điển của tôi.chính nó đã làm mất lòng tin giữa hai con người với nhau.phụ nữ một khi đã mất lòng tin với người mình đã từng yêu từng đặc tất cả niềm tin vào họ .đến một ngày mọi thứ như tan biến thì họ bắt buột phải ra đi đó điều hiển nhiên

Chị Ba - Người dắt mối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *