Lam November

Lam November

Một ngày dài trôi qua có quá nhiều thứ em muốn nói lắm. Nhưng lại chẳng biết giải bày cùng ai …
Anh có muốn nghe câu chuyện của em. Anh đừng hỏi ngược lại, câu trả lời của em luôn luôn là có. Còn anh ?
Anh là người ăn thô được thì quá tuyệt .

Chị Ba - Người dắt mối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *