Minh tâm

Minh tâm

“Cô gái bình thường, không nuôi chí lớn, chỉ ước sao quá khứ có thể nhớ lại, tương lai có thể đợi mong, có non nước để dạo chơi, có chuyện lạ để nghe ngóng, có bạn bè để kết giao, có người nhà để nương tựa, niềm vui với câu chữ không thay đổi, tấm lòng như trẻ thơ không mất đi, ấy đã là cuộc đời trọn vẹn.”

Chỉ cầu gặp được người hiền lành đơn giản phóng khoáng, để có thể cùng nhau phóng khoáng đơn giản đi qua một đời.

Chị Ba - Người dắt mối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *