Thuy

Thuy

Đủ chân thành match nhau, đủ tử tế thì hãy nt. Những A đang có vk, đang ly thân né e ra, đừng match.
Đời buồn hay số hẩm hiu mà toàn gặp thằng đểu, cho đi sự tử tế nhận về toàn xương xẩu
Tìm sự chân thành giữa xh này là điều xa xỉ

Chị Ba - Người dắt mối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *